Nieuws Expertise

Beter pASSend: weer kijk op de toekomst

Jongeren zouden niet thuis moeten zitten, daar is iedereen het over eens. Maar naar school gaan is voor sommige leerlingen, door een autisme spectrum stoornis en angst, te moeilijk. De Beter pASSend klas, van Altra Onderwijs & Jeugdhulp biedt deze jongeren de tijd en ruimte om langzaam weer aan school te wennen. Ze kunnen bij ons in eigen tempo uitvinden wat hun mogelijkheden zijn.
 
Doelgroep
De Beter pASSend klas is er voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar bij wie een autisme spectrum stoornis is gediagnosticeerd. Ondanks speciale zorg, bijvoorbeeld: behandeling, begeleiding, speciaal onderwijs, gezinsbehandeling of –ondersteuning, lukt het niet om naar school te gaan.
 
Doel
Het eerste doel is dat de leerling weer regelmatig naar school komt. Door de intensieve begeleiding in deze klas, waar maximaal vijf jongeren tegelijk verblijven, kunnen veel leerlingen voor het eerst sinds tijden weer naar school. Uiteindelijk gaan we met de leerling en zijn netwerk op zoek naar een passende vervolgplek. De Beter pASSend klas is een schakelvoorziening.
 
Werkwijze Altra
"Wij leveren maatwerk. Iedere individuele leerling kan rekenen op een individuele aanpak.
Als eerste doen we alles wat nodig is om de leerling in de klas te krijgen. Dit kan variëren van dagelijkse telefoontjes tot wekelijkse huisbezoeken, van overleg met de GGZ-behandeling tot mailen met de leerling zelf. De samenwerking met ouders of verzorgers is van groot belang en in dit stadium vaak intensief. De leerling start met een of enkele dagdelen per week, dit wordt langzaam opgebouwd tot wat de leerling aankan.
 
We bieden in de klas een duidelijke, op de persoon gerichte structuur, waardoor de leerling zich veilig voelt. Iedere leerling kan de basisvakken Nederlands, Engels en wiskunde op eigen niveau volgen en dit kan uitgebreid worden met de vakken die hij interessant vindt of nodig heeft voor vervolg onderwijs.
 
We gaan op zoek naar de sterke kanten van de leerling en kijken hoe hij die optimaal kan benutten.  Daarnaast zoeken we  uit wat hem belemmert in een positieve (school)ontwikkeling. In overleg met alle betrokkenen stellen we een handelingsplan op om aan het werk te gaan."

Lees meer over de Beter pASSend klas.