Nieuws Algemeen

Nog geen verplichte eindtoets voor speciaal onderwijs

Leerlingen op scholen voor speciaal onderwijs (so) en speciaal basisonderwijs (sbo) zijn in 2019 nog niet verplicht om deel te nemen aan een eindtoets. Het ministerie van OCW heeft bekend gemaakt dat vanaf 2019-2020 de verplichting voor het afnemen van een eindtoets in het so en sbo ingaat.

Veel scholen uit het so en sbo veld doen al mee aan de Centrale Eindtoets. Het CvTE voert ook gesprekken met dit veld over wat de school en de leerkrachten nodig hebben om de Centrale Eindtoets te kunnen laten maken. Wij voeren graag ook het gesprek met u over wat nodig is voor een goede toetsafname. Neem hiervoor contact op met onze helpdesk.

Deelname niet altijd verplicht
Voor onderstaande groepen leerlingen is het maken van een eindtoets wettelijk niet verplicht. Deze leerlingen mogen wel aan de Centrale Eindtoets deelnemen.
Het gaat om:

  • zeer moeilijk lerende leerlingen;
  • meervoudig gehandicapte leerlingen voor wie het zeer moeilijk lerend zijn een van de handicaps is;
  • leerlingen die vier jaar of korter in Nederland zijn en om die reden de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.

Lees hier het bericht van het ministerie.