Nieuws Expertise

Tweede subsidieronde gedrag en passend onderwijs: 8 startaanvragen toegeken

Het NRO heeft in de tweede subsidieronde gedrag en passend onderwijs subsidie verleend aan 8 consortia om hun aanvraag verder uit te werken tot een volledig onderzoeksvoorstel.

Hiermee wil het NRO consortia meer gelegenheid geven om de samenwerking rondom praktijkgericht onderzoek goed op te zetten. Indien de acht consortia hun voorstel goed uitwerken, ontvangen zij in de tweede fase een aanvullende subsidie om het onderzoek uit te voeren.

Van startaanvraag naar uitgewerkt voorstel
De tweede subsidieronde voor gedrag en passend onderwijs van het NRO is anders opgezet dan de eerdere ronde. De geselecteerde consortia krijgen tot 31 oktober 2019 de gelegenheid om hun startaanvraag uit te werken in een onderzoeksvoorstel. Het NRO verwacht dat de consortia hierdoor meer gelegenheid hebben om de vraag uit de praktijk goed te verhelderen en om draagvlak van alle partners te krijgen. Daarnaast zullen er twee werkconferenties plaatsvinden waarbij alle consortia bijeen komen om hun idee te presenteren en elkaar te voorzien van peerfeedback.

Klik hier voor de acht gehonoreerde startaanvragen.