Nieuws Arbeidstoeleiding

Landelijke Onderwijsdag Techniek

Op 23 mei wordt de Landelijke Onderwijsdag Techniek gehouden met als thema: Toekomstbestendig beroepsonderwijs, vmbo, mbo en bedrijfsleven: samen op weg naar een leven lang leren. De Landelijke Onderwijsdag Techniek wordt gehouden in Hotel Van der Valk in Veenendaal

Welke actuele en toekomstige ontwikkelingen en trends hebben invloed op het onderwijs? Hoe verbeteren we de doorlopende leerlijn binnen het vmbo en mbo? Hoe kunnen we beter samenwerken met het bedrijfsleven?

Wat kunt u verwachten:

  • Kom luisteren naar inspirerende sprekers, zoals Theo Huibers, Ruud Porck en Mounir Toub (24kitchen).  
  • Ontmoet meer dan 300 collega’s van andere vmbo en mbo-scholen: inspireer, netwerk en professionaliseer.
  • Ga in gesprek met de onderwijsinspectie, politici, kennispartners en het bedrijfsleven.
  • Discussieer en denk mee over thema’s rondom toekomstbestendig onderwijs, zoals doorlopende leerlijnen, keuzedelen, toetsing en examinering in het vmbo en mbo.
  • Ervaar nieuwe technologische ontwikkelingen tijdens experiences, sluit aan bij pitches en laat u inspireren met vernieuwende ideeën en projecten van onze leden en het bedrijfsleven.


Voor meer informatie kijk op www.landelijkeonderwijsdagtechniek.nl
Inschrijven kan hier.