Nieuws Onderwijs en Zorg

Landelijke werkbijeenkomst ZMOLK-LVB

Op donderdag 16 mei 2019 zal de volgende landelijke werkbijeenkomst ZMOLK – LVB plaatsvinden. Zoals gebruikelijk komen we weer bij elkaar in het NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, 3522KH UTRECHT van 9.30 tot 12.30 uur.

Let op: reserveer een half uurtje extra voor ‘napraten over thema’s uit de bijeenkomst’. De sprekers en inleiders zijn nog even aanwezig om nader in te gaan op het onderwerp en met jullie wellicht tot ideeën en acties te komen in de eigen regio. Met als doel jullie praktijk zo direct en concreet mogelijk te voeden. Dus maak er gebruik van!

Het overkoepelende thema van de werkbijeenkomsten noemen we voortaan: Richting geven aan wat we willen bereiken! Rondom de basisaanpak voor deze leerlingen bieden we daarvoor een verder uitgewerkt kwaliteitskader aan. Dit kader is al voor een deel gevuld met bekende zaken zoals de basisaanpak. Vanaf nu vullen we dit kader steeds meer met allerlei tools. Tools die we met jullie en in de praktijk ontwerpen en inzetten.

In elke bijeenkomst zal een aantal onderdelen uit het kader aan bod komen. Op 16 mei zal het gaan over – wat ons betreft toch echt - de kern waar het allemaal om draait: het perspectief van de leerling. De toets vraag is steeds: word ik er sterker van en mijn toekomst steviger? Doen we inderdaad die dingen waarmee deze vraag met ‘ja’ beantwoord kan worden? We kijken door de ogen van de leerling naar onze inspanningen. Ook het perspectief van een vrijwilliger komt aan bod.

Programma in het kort
Richting geven aan wat we willen bereiken!
Introductie kwaliteitskader onderwijs-zorgarrangementen

Onderdeel: Perspectief van de leerling

  • door de ogen van de leerling
  • maatjes gevonden!


Onderdeel: Kwaliteit van onderwijs en zorg

  • kwaliteitstraject VOBC

Onderdeel: Doelgroep in beeld

  • doelgroepenmodel in de praktijk: ervaringen met het werken met het doelgroepenmodel.
  • arbeidstoeleiding en arbeidsscan: ervaringen uit de praktijk.

Aanmelden kan hier.