Nieuws Algemeen

Wat doet de Inspectie van het Onderwijs in 2019?

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op besturen en hun scholen en rapporteert op stelselniveau over de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit. Daarbij staan een aantal thema’s centraal. In het Jaarwerkplan 2019 leest u hier meer over.

In 2019 doet de inspectie onderzoek naar de volgende sectoroverstijgende thema’s:

  • HRM-aanpak van werkdruk leraren;
  • Schoolverschillen en basis op orde;
  • Perspectief op aansluitende leer- en schoolloopbanen;
  • Leerlingen met extra ondersteuning.

Voor het speciaal onderwijs wordt specifiek gekeken naar:

  • Instroom in het speciaal onderwijs;
  • Arbeidsparticipatie na het verlaten van het voortgezet speciaal onderwijs;
  • Mondelinge taalvaardigheid einde speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (Peil.onderzoek).

Verder kijkt de inspectie bij samenwerkingsverbanden naar Governance, doet zij onderzoek naar financiële thema’s en voert zij onderzoeken uit met andere inspecties.