Nieuws Onderwijs en Zorg

Nooit Af, Noordelijke werkconferentie Onderwijs-Zorg - verslag

Op 20 maart werd in Assen een Nooit Af, de Noordeijke Onderwijs-Zorgconferentie gehouden. Deze bijeenkomst was een samenwerking van Netwerk Werkverband LECSO Noord en de Samenwerkingsverbanden in Noord-Nederland. Het was een drukbezochte en volgens de aanwezigen een waardevolle bijeenkomst waar naast een update van de landelijke ontwikkelingen vooral twee interviews (met een leerling en een ouder) veel indruk maakten.

In de bijlages vindt u het verslag van deze Onderwijs-Zorg Conferentie en de sheets van drie presentaties.

In het kader van verdere regionalisering van LECSO, waarvan bovenstaande conferentie een goed voorbeeld is, hebben er op diverse plekken in de regio inmiddels oriënterende gesprekken plaatsgevonden die van beide kanten als zeer zinvol zijn ervaren.
Mocht u interesse hebben om ook in uw regio een soortgelijk initiatief te ontwikkelen neem dan contact op met info@lecso.nl.
 

2881verslagonderwijzorgassen200319.docx

nooit af nji.pdf

Ondw zorg Gro Assen 20 mrt (bal).pptx

Presentatie anja biemans.pptx