Nieuws Onderwijskwaliteit

Curriculum.nu - laatste feedbackronde

In de afgelopen periode (juni 2018 - januari 2019) zijn er verscheidene feedbackbijeenkomsten van Curriculum.nu voor so, vso of sbo geweest. De werkzaamheden van de ontwikkelteams zijn inmiddels in een afrondende fase. Dat betekent dat voor de negen betreffende leergebieden bouwstenen zijn ontworpen die op hun beurt input kunnen bieden voor nog te ontwerpen kerndoelen.
 
Op dinsdag 4 juni organiseert SLO in opdracht van LECSO, ondersteund door het bureau van Curriculum.nu, de laatste feedbackbijeenkomst. Vertegenwoordigers van scholen voor speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs worden ook nu weer in de gelegenheid gesteld deze feedback aan te reiken. U kunt zich aanmelden via: l.besseler@slo.nl en geef daarbij ook uw keuze voor de leergebied(en) aan.  
 
Dat doen we volgens onderstaand schema:

09:30 - 11:00

Nederlands

Burgerschap

Rekenen & wiskunde

11:30 - 13:00

Engels/MVT

Mens & maatschappij

Digitale geletterdheid

13:30 - 15:00

Kunst & cultuur

Mens & natuur

Bewegen & sport


De bijeenkomsten vinden plaats in Cursus- en vergadercentrum Domstad
Koningsbergerstraat 9
5231 AJ Utrecht
Routebeschrijving