Nieuws Onderwijskwaliteit

Bijeenkomst bevoegdheden pro/vso: 7 mei ‘19

Op dinsdagmiddag 7 mei organiseert OCW in samenwerking met onderzoeksbureau Regioplan een verkennende bijeenkomst over bevoegdheden in het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Tijdens deze bijeenkomst staat de vraag centraal wat voor onderwijsprofessionals er nodig zijn in het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, ten einde daar de gewenste kwaliteit van onderwijs te kunnen bereiken/behouden.

Wat moeten deze onderwijsprofessionals kennen en kunnen om te voorzien in de behoefte van de doelgroep, te voldoen aan de vakinhoudelijke eisen (kerndoelen en eindtermen ) en een goede doorlopende leerlijn te kunnen bieden? Waar zitten verschillen en overeenkomsten tussen het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs?

Tijdens de bijeenkomst gaat u in kleinere groepen in gesprek rond specifieke deelgebieden. Voor deze sessie maakt OCW graag gebruik van expertise van:
- Leraren uit het praktijkonderwijs
- Leraren uit het voortgezet speciaal onderwijs
- Schoolleiders en –bestuurders
- Vakverenigingen (over alle profielen)
- Lerarenopleiders (zowel vanuit pabo als vanuit tweedegraads/eerstegraads opleidingen)
- Experts uit het PO en MBO die iets kunnen vertellen over de doorlopende leerlijnen van en naar het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 7 mei van 14.00 tot 17.00 uur op een locatie in het midden van het land. Indien u hieraan deel wil nemen, verzoeken we u hiervoor aan te melden via VO_bevoegdheden@minocw.nl, onder vermelding van uw naam, school en/of hoger- onderwijsinstelling en functie. U ontvangt dan van ons een bevestiging en verdere informatie.