Nieuws Algemeen

Leertraject Externe beïnvloeding: meer grip op lokaal overheidsbeleid

Gemeenten hebben grote invloed op uw werk; denk aan het huisvestingsbeleid, invulling van de WMO en jeugdhulpverlening. Maar hoe krijgt u meer invloed op het lokale overheidsbeleid? Wat wordt uw beïnvloedingsstrategie? En hoe verankert u deze in de praktijk? Deze vragen staan centraal tijdens het leertraject ‘Externe beïnvloeding’.

Deze leergang is speciaal in opdracht van het Steunpunt Passend Onderwijs ontwikkeld voor leidinggevenden en (onafhankelijk) voorzitters van samenwerkingsverbanden PO en VO, in samenwerking met Pieterjan van Delden (Andersson Elffers Felix) en Mariëlle van Oort (Van Oort & Van Oort).

Welke resultaten kunt u verwachten?
U krijgt meer grip op externe ontwikkelingen en mogelijkheden tot beïnvloeding van stakeholders (waaronder gemeenten). U vergroot uw handelingsperspectief omdat u zich bewust bent van uw eigen stijl van beïnvloeden en de dynamiek van de omgeving. Ten slotte beschikt u over een handelingsplan voor externe beïnvloeding, met een tijdspad van ongeveer één jaar.
Opbouw van het leertraject
Het leertraject is opgebouwd uit drie interactieve workshops van ongeveer vier uur. De workshops beginnen breed bij een verkenning van de strategische issues en werken steeds verder toe naar de verankering van een strategie in uw organisatie en in uw leiderschap. Voor de inhoud van de workshops zijn de groepsdialogen en eigen reflecties leidend. Kortom: uw leerbehoefte en strategie staan centraal.
Kijk hier voor het gehele programma en voor de data waarop de workshops gegeven worden.