Nieuws Algemeen

Staat van de schoolleider: meer zelfbewust en sterkere positie

Ondanks de uitdagende omstandigheden waaronder schoolleiders hun werk doen, nemen zij hun positie meer zelfbewust en sterker in binnen scholen. Dat is de boodschap van de Staat van de Schoolleider van 2019, die op 10 april 2019 werd gepresenteerd tijdens het jaarlijkse congres van de Inspectie van het Onderwijs.

De Staat van de Schoolleider schetst een gebalanceerd beeld van een veelzijdig beroep: de complexiteit van het vak van schoolleider maakt het een uitdagend beroep waarin visie op onderwijs en onderwijsorganisatie van groot belang is.

Duidelijke en stevige rol voor schoolleiders
De Staat behandelt, naast feiten en cijfers uit recent onderzoek, de veeleisende praktijk waar schoolleiders dagelijks mee te maken hebben. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de samenwerking tussen onderwijs en zorg en de verhouding tussen schoolleider, bestuur en raad van toezicht. In al deze partnerschappen zien de schoolleiders die in de Staat van de schoolleider aan het woord komen, een duidelijke en stevige rol voor zichzelf en collega’s weggelegd, die zij ook steeds meer pakken.

Download De staat van de schoolleider - groot bestand.
Download De staat van de schoolleider - geschikt voor mobiel.