Nieuws Algemeen

Bestendiging en AVG

Op het bureau ontvangen we geregeld signalen dat het opvragen van gegevens over bestendiging van leerlingen op vervolgplekken problemen geeft i.v.m. de AVG.  We hebben dit ook ingebracht in ons overleg met inspectie. Inspectie is zich hiervan bewust en heeft er begrip voor.

Inspectie mag deze gegevens weliswaar opvragen en inzien op basis van haar wettelijke taak maar voor gespecialiseerde scholen ligt er geen wettelijke basis om deze gegevens op te vragen. Willen zij deze informatie toch opvragen dan zullen ze daartoe vooraf toestemming moeten hebben van de ouders (en/of leerling afhankelijk van de leeftijd). Voor de leerlingen in de diplomagerichte stroom van het vso zou het wenselijk zijn als automatisch digitale uitwisseling gaat plaatsvinden over al dan niet bestendiging na 2 jaar. Helaas gebeurt dat op dit moment nog niet.