Nieuws Onderwijs en Zorg

Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp is vernieuwd

De vernieuwde Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp biedt gecombineerde cijfers over onderwijs en jeugdhulp en geeft samenwerkingsverbanden en gemeenten meer inzicht in de opbrengsten van de regionale samenwerking. De cijfers helpen bij het uitvoeren van preventief jeugdbeleid bij de aansluiting van onderwijs en jeugdhulp in de praktijk.
De Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhup (AOJ) is een initiatief van de verbinding onderwijs–jeugd, een samenwerking tussen de VNG, het Nederlands Jeugdinstituut, de PO-Raad en VO-raad.

Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp
De Monitor helpt bij de uitvoering van een preventief jeugdbeleid. Zo ziet de gebruiker bijvoorbeeld in één oogopslag hoe in de regio de jeugd-populatie eruitziet en hoe zij opgroeit, hoe het onderwijsaanbod van invloed is op de kosten van het leerlingenvervoer, hoeveel jeugd gebruik maakt van jeugdhulp én onderwijsondersteuning en de risicofactoren voor potentieel jeugdhulpgebruik.

Wat is vernieuwd?
Nieuw in de Monitor AOJ is de integrale en vraaggestuurde opzet van de cijfers over onderwijs en jeugdhulp, de toelichting op de cijfers en wat een regio ermee kan. Dit resulteert in openbare rapportages per thema, waarin gegevens worden gecombineerd, die van belang zijn voor preventief jeugdbeleid en input zijn om de verbinding van het onderwijs en de jeugdhulp in de praktijk te realiseren.

Verbinding, visie en samenwerking zijn de bouwstenen
De Monitor AOJ versterkt in de regio de sturing op de verbinding onderwijs-jeugdhulp middels cijfers voor een feitelijke weergave van de huidige en de toekomstige situatie in de regio. Het is hierbij een vereiste dat de partners (schoolbesturen, jeugdhulp en gemeente) die elkaar in de samenwerking gevonden hebben, gezamenlijk een visie hebben.
De monitor AOJ helpt om de visie en doelen op de aansluiting onderwijs en zorg te volgen en te monitoren.
Zo kunnen de bestuurders, beleidsmakers én professionals volgen of de inspanningen tot de gestelde doelen leiden. Het instrument ondersteunt daarmee de doelen van de landelijke Coalitie Onderwijs-Zorg-Jeugd en sluit aan op het adviesrapport van kwartiermaker René Peeters ‘Mét andere ogen’.

Meer informatie over de Monitor AOJ.
Of lees dit bericht op onze site.