Nieuws Onderwijs en Zorg

Aangepaste tarieven tijdelijke plaatsing van leerling in vso

Sinds 1 augustus 2016 bestaat de mogelijkheid dat een leerling tijdelijk fulltime onderwijs volgt op een andere school dan waar de leerling is ingeschreven. Dit kan gedurende maximaal drie maanden (13 weken). Dit kan aan de orde zijn bij b.v. een crisis- of observatieplaats of bij opname in een instelling. Hierbij gaat het om leerlingen die worden opgenomen in een open instelling zoals een revalidatiecentrum, een instelling voor jeugdzorg(plus) of in een justitiële jeugdinrichting, waarbij de leerling onderwijs volgt op de school die is verbonden aan die instelling. Wanneer de opname in een instelling minder dan 3 maanden duurt, kan de leerling ingeschreven blijven op de school van herkomst.

In de bijlage vindt u informatie hierover en de aangepaste tarieven van een tijdelijke plaatsing (versie april 2019).

Meetellen onderwijstijd bij residentiele plaatsing V2019-04.pdf