Nieuws Onderwijskwaliteit

Entreeopleiding in doelgroepenmodel

De inspectie informeerde ons over het feit dat er scholen zijn die, bij het gebruik van het doelgroepenmodel (v)so, de entreeopleiding onder het uitstroomprofiel arbeid scharen. Dat is niet correct. De entreeopleiding valt onder het uitstroomprofiel vervolgonderwijs.

We verwijzen naar de correcte weergave op de site van het Doelgroepenmodel. Klik op Landelijk model doelgroepen vso (rechts op de pagina). Deze tabel is ook als bijlage bijgevoegd.

Landelijk model doelgroepen vso.png