Nieuws Arbeidstoeleiding

Van vso naar Beschut Werk in regio Noordoost-Brabant

Sommige leerlingen hebben bij schoolverlaten arbeidsvermogen, maar hebben dermate veel begeleiding of aanpassing op de werkvloer nodig om ook daadwerkelijk aan het werk te kunnen. Waar, voor de komst van de Participatiewet, deze doelgroep bijna als vanzelfsprekend uitstroomde naar een vorm van dagbesteding, stellen wij onszelf nu ten doel dat ook deze leerlingen geld kunnen gaan verdienen.

Gemeenten hebben de mogelijkheid om voor deze doelgroep de voorziening Beschut Werk in te zetten. Echter, de overgang van het vso naar Beschut Werk is in de praktijk vaak lastig te realiseren. Leerlingen hebben vaak veel meer begeleiding nodig dan op een beschutte werkplek gerealiseerd kan worden. In de regio Noordoost-Brabant is daarom een pilot-programma ontwikkeld dat een optimale doorstroom van vso naar Beschut Werk mogelijk maakt. Partners in dit project zijn IBN, Gemeente Oss, UWV, UniK en Hub Noord-Brabant.

Maatwerk programma
In een driejarig traject maken leerlingen van Hub Noord-Brabant gefaseerd kennis met IBN, één van de regionale werkbedrijven in de arbeidsmarktregio. De leerlingen bezoeken een schooljaar lang één dagdeel in de week in groepsverband de verschillende locaties van IBN en voeren allerlei werkzaamheden uit. De stagebegeleiders van Hub begeleiden samen met de werkleiders de leerlingen op de werkvloer. Aan het einde van het jaar maken zij samen een voorzichtige inschatting van het te ontwikkelen arbeidsvermogen. Als blijkt dat een leerling mogelijkheden heeft om arbeidsvermogen te ontwikkelen of reeds arbeidsvermogen heeft, maar deze intensieve begeleiding in Beschut Werk daarbij nodig heeft, gaat een leerling stage lopen bij IBN.

Zorgaanbieder UniK biedt mogelijkheden om ook te begeleiden op de werkvloer. Vaak hebben de leerlingen ook ondersteuning nodig in de thuissituatie en/of op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling om succesvol te zijn in het werk. UniK voorziet ook in deze ondersteuning. Alle partijen werken intensief samen, monitoren en evalueren de vorderingen van de leerlingen aan de hand van een speciaal ontwikkeld toetsings- en ervaringsinstrument. Dit instrument helpt erbij om een scherp beeld te krijgen van het te ontwikkelen arbeidsvermogen van de leerling en de begeleidingsintensiteit om hem of haar op een beschutte werkplek te kunnen plaatsen en behouden.

Regionale ontwikkelingen
Het regionale werkbedrijf WSD, gemeente Meierijstad, UWV, UniK en Hub Noord-Brabant voeren op dit moment vergevorderde gesprekken om het programma ‘Van VSO naar Beschut Werk’ in oktober 2019 eveneens in het werkgebied van de WSD te starten.

Wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met het Dienstencentrum van Hub Noord-Brabant. Tel. 073 – 5231192, of mail naar dienstencentrum@hubnoordbrabant.nl.