Nieuws Expertise

Bijeenkomst Gewoon Speciaal ICT - Inspiratie en Innovatie

De volgende bijeenkomst van het landelijk netwerk Gewoon Speciaal ICT vindt plaats op woensdagmiddag 12 juni 2019. Deze netwerkbijeenkomst wordt gehouden bij iXperium in Arnhem en heeft als thema Inspiratie en Innovatie - Leren lesgeven met ICT, recht doen aan verschillen.

In de bijlage vindt u het programma. Deelname is gratis; het is wel nodig om van te voren in te schrijven. Aanmelden kan vanaf heden via LECSO via deze link.

Gewoon Speciaal ICT is het landelijk netwerk van en voor professionals binnen het onderwijs met een passie voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften & ICT. Hierbij worden door de deelnemers kennis, ervaringen en 'good practice' uitgewisseld m.b.t. gebruik van ICT als middel bij het onderwijs aan leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften.

Uitnodiging_bijeenkomst_Gewoon_Speciaal_ICT_12-06-2019_pdf.pdf