Nieuws Passend Onderwijs

Magazine Ups en Downs over leerlingen met downsyndroom op reguliere scholen

VIM, een organisatie voor scholen, ouders en iedereen die zich betrokken voelt bij de integratie van kinderen met downsyndroom binnen het onderwijs en de kinderopvang heeft onlangs het magazine Ups en Downs uitgegeven met daarin een aantal good practices van reguliere vo-scholen met leerlingen met downsyndroom.

Het basisonderwijs staat volgens VIM 'redelijk' open voor deze kinderen. Redelijk, want nog steeds ziet men bij de overgang van groep 2 naar 3 en van 5 naar 6 een flinke uitstroom naar het so. Het reguliere vo is nog steeds amper mogelijk. Op dit moment nemen ongeveer 14 leerlingen met downsyndroom deel aan onderwijs op de praktijkschool/VMBO.

Een uniek verhaal hierin is het Montessoricollege in Nijmegen dat in samenwerking met het vso vorig jaar een integratieklas is gestart. Diverse partners binnen het samenwerkingsverband hebben (in dit van oorsprong ouderinitiatief) een belangrijke rol in gespeeld.

In de bijlage vindt u het magazine Ups en Downs.
Meer informatie op de website van VIM.

Ups en Downs.pdf