Nieuws Algemeen

Brochure Staatsexamens in het voortgezet speciaal onderwijs

Vso-scholen kunnen hun leerlingen op verschillende manieren aan de examens laten deelnemen. De meerderheid van de vso-scholen (65%) heeft het onderwijs zo georganiseerd, dat zij hun leerlingen examen laten doen via de staatsexamens. Dit doen zij omdat de zij veelal geen examenlicentie hebben. Deze vso-scholen mogen dus niet zelfstandig examens afnemen en zijn gebonden aan de werkwijze van de staatsexamens. Deze werkwijze bij de (eind-)examens is anders dan in het reguliere voortgezet onderwijs.

Het College voor Toetsen en Examens heeft de brochure Staatsexamens in het voortgezet speciaal onderwijs uitgegeven. Vso-scholen en samenwerkingsverbanden hebben hier onlangs een brief over gekregen. Deze brochure is als bijlage toegevoegd.

staatsexamens-in-het-voortgezet-speciaal-onderwijs.pdf