Nieuws Expertise

Cursus LOeS-werkwijze voor leerlingen die niet of nauwelijks spreken

Punt Speciaal, de onderwijsgroep uit Malden start met een cursus voor onderwijs aan leerlingen die niet of nauwelijks spreken en gebruik maken van Ondersteunde Communicatie leren lezen en spellen: de Lees Ontwikkeling en Spelling werkwijze . Deze cursus is ontwikkeld door Loes Theunissen. Zij werkt als logopedist binnen de Sint Maartenskliniek en St. Maartenschool.

Inhoud cursus

De cursus bestaat uit twee middagen en een e-learning. De cursusmiddagen zijn gepland bij de start en aan het einde van de cursus. Tijdens de eerste cursusmiddag wordt de theorie aangeboden en wordt kennis gemaakt met de LOeS-werkwijze. In de e-learning wordt de LOeS-werkwijze vervolgens stapsgewijs toegelicht en geïllustreerd.

De cursist leert de verschillende stappen van de werkwijze te doorgronden en de werkwijze vorm te geven gekoppeld aan de lees- en spellingsmethode die de school hanteert. De cursist werkt de werkwijze uit voor een of meer van zijn/haar leerlingen en gaat ook daadwerkelijk in de eigen praktijk aan de slag met een leerling of een groepje leerlingen.Tijdens de tweede cursusmiddag wordt de casuïstiek uit de praktijk van de cursisten besproken en wordt verdieping gegeven.

Inclusief de twee verplichte cursusmiddagen is de studiebelasting 20 sbu. Daarnaast wordt verwacht dat er tijd wordt besteed aan het toepassen van het geleerde in de praktijk. De cursus wordt afgesloten met een certificaat als aan de eisen is voldaan (deelname beide cursusmiddagen, volgen van e-learning en behalen van een voldoende voor de praktijkopdracht). Accreditatie is aangevraagd en toegekend voor logopedisten bij ADAP.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor leerkrachten, logopedisten, onderwijsassistenten en andere professionals, waaronder begeleiders die betrokken zijn bij het lees- en spellingsonderwijs aan kinderen die niet of nauwelijks sprekend zijn en gebruik maken van Ondersteunde Communicatie.

De cursus wordt tweemaal per kalenderjaar aangeboden met een open inschrijving. 
Leslocatie is Nijmegen.


De prijs voor individuele deelname bedraagt 350 euro (inclusief BTW en faciliteiten praktijkdagen). 

Voor 2019 staan de volgende data gepland: 11 september en 8 januari 2020. Daarnaast is het mogelijk een incompany-traject aan te vragen.

Wilt u aanvullende informatie, stuur dan een e-mail naar: scholing@puntspeciaal.nl Inschrijven kan via deze link.