Nieuws Algemeen

Nice to know - week 20

Congres EXpertise INclusief
Kom naar het congres ‘EXpertise INclusief’ op 13 juni in Den Bosch om mee te praten over de kennis en expertise die nodig is voor het bereiken van een inclusieve arbeidsmarkt. Wat is het belang van deze expertise? Hoe gaan verschillende organisaties daar in de praktijk mee om? En wat betekent dit voor jou?
Klik hier voor meer informatie en inschrijven.

Kennisdelingsbijeenkomst over privacy en gegevensuitwisseling
Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 leven er, zeker in de wereld van passend onderwijs, veel vragen over privacy. Reden voor het Steunpunt Passend Onderwijs om een kennisdelingsbijeenkomst over privacy en gegevensuitwisseling te organiseren. Zo’n 150 deelnemers kwamen daarvoor op 9 mei 2019 naar de Eenhoorn in Amersfoort. Na de plenaire inleiding van Job Vos, senior adviseur privacy bij Kennisnet, verspreidden de deelnemers zich over vijf workshops.
Lees het verslag van de bijeenkomst, of klik hier voor de presentaties.

Game-based learning: Minecraft op school
Lessen in Minecraft sluiten aan bij vakken als wiskunde, biologie, aardrijkskunde, natuurkunde, techniek, bouwkunde, scheikunde, taal, burgerschap en geschiedenis. Daarnaast ontwikkelen leerlingen 21e eeuwse vaardigheden als samenwerken, creativiteit, problemen oplossen, computational thinking en programmeren, sociale- en ict-vaardigheden en communiceren. Game-based learning sluit aan bij de belevingswereld van de jongeren van nu en is mede hierdoor een win-win voor leerling én docent.
KPC-groep geeft op 28 mei 2019 een cursus Game-based learning. Klik hier voor meer informatie en inschrijven.

Kunst, cultuur en chronisch zieke kinderen/jongeren is niet vanzelfsprekend
De combinatie kunst, cultuur en chronisch zieke kinderen/jongeren is niet vanzelfsprekend.  â€¨Dat bleek al uit de expertmeeting van vrijdag 5 oktober 2018. Nu organiseren het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) een tweede expertmeeting over ‘Kunst, cultuur en chronisch zieke kinderen/jongeren’.
Op maandag 17 juni tussen 09.00 uur en 12.30 uur. In het Amsterdam UMC, locatie AMC. Voor meerinformatie en aanmelden kun je contact opnemen met Maryan Hess.