Nieuws Arbeidstoeleiding

Vso-leerlingen behalen schooloverstijgend hun vmbo-diploma

Het Odyzee College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met een psychosociale problematiek. Een aantal leerlingen van de bovenbouw van deze school volgt al praktijkvakken op de Pontes Scholengroep, een reguliere vmbo. Deze samenwerking zorgt voor een leerroute die leerlingen de kans biedt op een volledig vmbo-diploma in plaats van deelcertificaten. Met dit diploma kan de vso-leerling direct doorstromen naar het mbo. Marcel Janse heeft deze leerroute ontworpen met behulp van het LerarenOntwikkelFonds.

Onderwijs waarbij een vso-leerling een deel van het onderwijs op een andere school volgt noemt men symbiose onderwijs. Deze onderwijsvorm biedt veel voordelen in het kader van passend onderwijs. Leerlingen van het Odyzee College hebben met deze leerroute de mogelijkheid voor het leren van een praktijkvak met daarbij een volledig vmbo-diploma. Het voordeel is dat zij daarbij toch specialistische begeleiding vanuit het vso krijgen.

De theoretische vakken volgen de leerlingen op hun eigen school in het vso van Odyzee College. De praktijkvakken krijgen ze op het vmbo van Scholengroep Pontes. Wekelijks besteden zij dan ook veertien lesuren aan de praktijkvakken op het vmbo gericht van hun profiel. Een profiel bereidt leerlingen voor op hun vervolgopleiding en het werk dat ze uiteindelijk willen doen. Een stage is hiervan een onderdeel.

Lees hier het artikel op leraar24.nl