Nieuws Passend Onderwijs

Centrale thema’s evaluatie passend onderwijs, nog geen eindconclusies

Het NRO publiceert in het kader van de evaluatie passend onderwijs een aantal samenvattende studies waarvan het eerste deel in april is verschenen. Het rapport ‘Centrale thema’s in de evaluatie passend onderwijs deel 1‘ vat de onderzoeksresultaten samen tot en met het begin van dit jaar naar de werking van zorgplicht, werken met ontwikkelingsperspectieven, en de positie van ouders in passend onderwijs.

Lees hier de conclusies van de evaluatie.

Nog geen eindconclusies
Omdat het Evaluatieprogramma passend onderwijs dit jaar nog in uitvoering is, gaat het hier nog niet om eindconclusies. De overkoepelende eindrapportage van het NRO is in het voorjaar van 2020 voorzien. Ter voorbereiding op de evaluatie van passend onderwijs in 2020, hebben de PO-Raad en VO-raad afgesproken om in 2019 tot standpuntbepaling over passend onderwijs te komen. De onderzoeksresultaten van het NRO worden daarin meegenomen.