Nieuws Passend Onderwijs

Landelijke Actieweek Thuiszitters 3 t/m 7 juni 2019

Een belangrijk doel van passend onderwijs is het terugdringen van het aantal thuiszittende leerlingen. Hoe? Door ieder opgroeiend kind een passende onderwijsplek te bieden met de juiste ondersteuning op het juiste moment. Tijdens de Landelijk Actieweek worden er door het hele land extra activiteiten georganiseerd rond het terugdringen van thuiszitten. 

De Landelijke Actieweek Thuiszitters vindt van 3 t/m 7 juni 2019 plaats. In deze week organiseren scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in diverse regio’s activiteiten. Daarnaast vindt er ook (landelijk) een aantal activiteiten plaats, georganiseerd door de partners van het landelijk thuiszittersoverleg: de ministeries van OCW en VWS, Gedragswerk, Ingrado, het Nederlands Jeugdinstituut, Ouders & Onderwijs, LECSO, de Lansbrekers en het Steunpunt Passend Onderwijs van de PO-Raad en de VO-raad.

Start Landelijke Actieweek op 3 juni
De Actieweek start met een door jongeren georganiseerde thuiszitterstop. Wat kunnen de verschillende partijen nog méér doen voor een ononderbroken ontwikkellijn van jongeren? Daarover gaan jongeren met de deelnemers in gesprek, wat moet resulteren in actiepunten. Het jongerenperspectief staat in deze top centraal. De titel is dan ook ‘Jongeren in woord en beeld.’

Kijk hier voor alle activiteiten in de Landelijke Actieweek Thuiszitters