Nieuws Algemeen

Onjuiste uitslag eindtoets voor deel groep 8-leerlingen

Alle leerlingen van groep 8 hebben afgelopen weken de uitslag gekregen van de verplichte eindtoets. Helaas is gebleken dat een deel van deze leerlingen een onjuiste uitslag van de eindtoets heeft gekregen (‘toetsadvies’) omdat met verkeerde waarden is gerekend. Dat heeft bij een aantal leerlingen uit deze groep mogelijk geleid tot een onjuist eindadvies van de basisschool voor het voortgezet onderwijs. Dit is het advies waarmee een leerling zich kan inschrijven op een middelbare school.

Vanochtend hebben de verschillende toetsaanbieders de basisscholen geïnformeerd, zodat zij ouders op de hoogte kunnen stellen en kunnen nagaan of  de leerling het best passende eindadvies heeft gekregen. Minister Slob heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd.
 
Onjuist toetsadvies
De situatie doet zich voor bij een deel van de leerlingen die de IEP Eindtoets, ROUTE 8, Dia-eindtoets of AMN Eindtoets hebben gemaakt. Deze leerlingen zijn in een ander niveau ingeschaald dan op basis van het toetsresultaat bij hen zou passen. Hierdoor hebben zij een onjuist toetsadvies gekregen, bijvoorbeeld havo/vwo in plaats van vmbo gl-tl/havo. Daarom moesten de toetsadviezen voor leerlingen die een van deze toetsen hebben gemaakt opnieuw worden berekend. Leerlingen hoeven de toets niet opnieuw te maken.  
Er zijn geen gevolgen voor de leerlingen die de Centrale Eindtoets hebben gemaakt: zij hebben een correct toetsadvies ontvangen.

Lees het bericht van het ministerie Onjuiste uitslag eindtoets voor deel van groep 8-leerlingen
Lees hier het bericht Mogelijke consequenties onjuiste toepassing toetsadviezen PO-eindtoets voor middelbare scholen