Nieuws Expertise

Slimmer leren met ICT

Tot mei 2018 was het mogelijk om een 'versnellingsvraag' in te dienen bij de PO-Raad en Kennisnet. Je kon zo in aanmerking komen voor ondersteuning bij de aanpak van het innovatieve ICT-vraagstuk van je school of bestuur. Ook vanuit het gespecialiseerd onderwijs zijn verschillende versnellingsvragen ingediend. Deze vind je op de op de website slimmerlerenmetict.nl.  

Twee voorbeelden
Hoe creëren we een verzamelplaats digitale geletterdheid voor het speciaal onderwijs?
Een verzamelplaats voor digitaal lesmateriaal over digitale geletterdheid voor leerlingen in het speciaal onderwijs: dat is de wens van De Onderwijsspecialisten. Doordat er weinig goed materiaal beschikbaar is, gaan leraren noodgedwongen zelf aan de slag of verzamelen dit via verschillende bronnen.  De Onderwijsspecialisten zochten in een versnellingsvraag naar een manier om deze lesmaterialen centraal beschikbaar te stellen. Het resultaat? Een online verzamelplaats in Wikiwijs, met digitaal lesmateriaal over digitale geletterdheid voor het speciaal onderwijs.
Klik hier voor meer informatie.

Hoe kom je aan meer en beter digitaal lesmateriaal voor ernstig meervoudig beperkte leerlingen?
Het aanbod van digitaal lesmateriaal voor kinderen in leerroute 1 is klein. Toch is de vraag bij deze groep groot, omdat ernstige meervoudig beperkte (EMB) kinderen goed reageren op digitale leermiddelen. Leraren die werken met deze doelgroep maken noodgedwongen hun eigen materiaal. Hub Noord-Brabant ging samen met de PO-Raad en Kennisnet op zoek naar een manier om deze lesmaterialen centraal beschikbaar te stellen en te voorzien van een keurmerk.
Klik hier voor meer informatie.