Nieuws Expertise

Stel je vraag aan de Kennisrotonde

Werk je in het onderwijs en heb je een vraag die je graag beantwoord ziet? Laat het ons weten. We nemen dan contact met je op om samen te komen tot een concrete en onderzoekbare kennisvraag die aansluit bij je kennisbehoefte. Deze beantwoorden we vervolgens op basis van wetenschappelijk onderzoek.
Stel hier je vraag.

Enkele vragen die de afgelopen jaren gesteld (en beantwoord) werden zijn:

  • Wat kan onderwijspersoneel helpen hun emoties te reguleren bij (dreigend) escalerend leerlinggedrag in het sbo?
  • Op welke wijze draagt de aanwezigheid van een achterwacht bij aan een veilig pedagogisch klimaat in de klas?
  • Hoe kunnen docenten omgaan met verstorend gedrag in de vmbo-bovenbouw van het speciaal onderwijs, zodat alle leerlingen een goed pedagogisch klimaat ervaren?
  • Wat zijn effectieve manieren om zeer moeilijk lerende kinderen begrijpend lezen te leren?
  • Wat is de invloed van werken met tablets op de lichamelijke ontwikkeling en de leeropbrengsten van cluster 4 leerlingen?
De antwoorden vind je hier.