Nieuws Onderwijskwaliteit

Handboek Burgerschapsonderwijs

Het belang van goed burgerschapsonderwijs op scholen staat buiten kijf, en met de op handen zijnde wet ‘Verduidelijking burgerschapsopdracht’ en de bouwstenen opgeleverd door Curriculum.nu wordt de opdracht aan scholen rond burgerschap ook steeds duidelijker en urgenter. Maar hoe geef je hier in de praktijk nu concreet vorm aan? Hierover is een nieuw handboek uitgebracht, dat scholen kosteloos kunnen bestellen en downloaden.

Aan de hand van praktische tips, good practices en inzichten uit wetenschappelijk onderzoek kunt u met dit handboek zelf invulling geven aan burgerschapsvorming op uw school. Door de diverse werkvormen en voorbeelden wordt het vaak zo abstracte begrip burgerschap concreet en hanteerbaar.

Iedere vo/vso-school kan kosteloos twee hard copy exemplaren aanvragen via burgerschap@vo-raad.nl. U kunt ook de online versie van het handboek downloaden.