Nieuws Algemeen

Nice to know

Bij LECSO krijgen we wekelijks veel berichten binnen. De belangrijkste zetten we op onze website en komen in de maandelijkse nieuwsbrief. Daarnaast krijgen we ook veel mails en aankondigingen van bijeenkomsten die net niet passen of die commercieel zijn en die we daarom niet als bericht plaatsen. Vaak gaat het wel over zaken die de moeite van het lezen waard zijn. Deze berichten verzamelen we regelmatig in de rubriek Nice to know.

De school als veilige basis
Leerlingen die grenzen overschrijden. Hoe ga je hiermee om? Op 7 oktober verzorgt expert Jan Ruigrok een lezing voor KPC-groep over sociale veiligheid in de school. Daarbij biedt hij structurele handvatten aan voor een sociaal en veilig schoolklimaat. Lees hier een interview met Jan Ruigrok over een 'VIP-behandeling', het herstellen van relaties en pedagogisch vakmanschap.

Allemaal autistisch, tussen hulp, hoop en hype
Autisme is in korte tijd tot in de vezels van onze maatschappij doorgedrongen. Niet alleen als psychiatrische diagnose, maar ook zoals het begrip in de volksmond gebruikt wordt. De afgelopen decennia figureren autisten steeds vaker in films en romans. Vaak gaat het daarbij om mensen met een uitzonderlijk talent. Via deze publieke exposure ontstaat een bijna geïdealiseerd beeld van de autist. In Allemaal autistisch worden de vele aspecten en aannames van autisme op prikkelende wijze tegen het licht gehouden.
Het boek Allemaal autistisch van Gerrit Breeuwsma biedt een originele kijk op autisme; een verrassende aanvulling voor professionals en iedereen die geïnteresseerd is in autisme. Het boek kost €24,00.

10e LVB-congres
Op dinsdag 17 september vindt het tiende Jaarcongres LVB plaats in Zwolle.
Dr. Neomi van Duijvenbode start de dag met een lezing over Triple problematiek. Zij vertelt hoe maatwerk in de zorg het verschil kan maken wanneer psychische klachten, verslaving en verstandelijke beperking samenkomen en zorgen voor complexe problematiek.
Jongeren met een LVB zijn voor criminelen aantrekkelijk om voor hun karretje te spannen. Zodoende zijn LVB'ers ook regelmatig betrokken bij criminele activiteiten. Hoe u kunt signaleren of dit ook voor uw cliënt geldt en wat u daar op constructieve en veilige manier aan kunt doen, daarover gaat de lezing van Mathijs Zwinkels van de 'Universiteit van de straat'. Klik hier voor het gehele programma

Congres EXpertise INclusief
Kom naar het congres ‘EXpertise INclusief’ op 13 juni in Den Bosch om mee te praten over de kennis en expertise die nodig is voor het bereiken van een inclusieve arbeidsmarkt. Wat is het belang van deze expertise? Hoe gaan verschillende organisaties daar in de praktijk mee om? En wat betekent dit voor jou?
Klik hier voor meer informatie en inschrijven.

Kennisdelingsbijeenkomst over privacy en gegevensuitwisseling
Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 leven er, zeker in de wereld van passend onderwijs, veel vragen over privacy. Reden voor het Steunpunt Passend Onderwijs om een kennisdelingsbijeenkomst over privacy en gegevensuitwisseling te organiseren. Zo’n 150 deelnemers kwamen daarvoor op 9 mei 2019 naar de Eenhoorn in Amersfoort. Na de plenaire inleiding van Job Vos, senior adviseur privacy bij Kennisnet, verspreidden de deelnemers zich over vijf workshops.
Lees het verslag van de bijeenkomst, of klik hier voor de presentaties.

Game-based learning: Minecraft op school
Lessen in Minecraft sluiten aan bij vakken als wiskunde, biologie, aardrijkskunde, natuurkunde, techniek, bouwkunde, scheikunde, taal, burgerschap en geschiedenis. Daarnaast ontwikkelen leerlingen 21e eeuwse vaardigheden als samenwerken, creativiteit, problemen oplossen, computational thinking en programmeren, sociale- en ict-vaardigheden en communiceren. Game-based learning sluit aan bij de belevingswereld van de jongeren van nu en is mede hierdoor een win-win voor leerling én docent.
KPC-groep geeft op 28 mei 2019 een cursus Game-based learning. Klik hier voor meer informatie en inschrijven.

Kunst, cultuur en chronisch zieke kinderen/jongeren is niet vanzelfsprekend
De combinatie kunst, cultuur en chronisch zieke kinderen/jongeren is niet vanzelfsprekend.  â€¨Dat bleek al uit de expertmeeting van vrijdag 5 oktober 2018. Nu organiseren het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) een tweede expertmeeting over ‘Kunst, cultuur en chronisch zieke kinderen/jongeren’.
Op maandag 17 juni tussen 09.00 uur en 12.30 uur. In het Amsterdam UMC, locatie AMC. Voor meerinformatie en aanmelden kun je contact opnemen met Maryan Hess.