Nieuws Passend Onderwijs

Landelijke conferentie Opbrengsten en perspectieven integratie speciaal en regulier onderwijs (PO en VO)

Op steeds meer plaatsen in het land wordt gewerkt aan het nauwer verbinden van speciaal en regulier onderwijs. Daarmee wil men meer maatwerk en écht passend onderwijs bieden aan leerlingen die wat meer nodig hebben dan het reguliere onderwijsaanbod. Dat gebeurt op veel verschillende manieren, zoals in maatwerkarrangementen in VMBO en VSO, verbrede toelating in het SBO, maar ook samenwonen of zelfs integratie van verschillende schooltypen.

We weten dat er op veel plaatsen in het land behoefte is aan informatie en uitwisseling van kennis en ervaringen op dit gebied. Daarom wordt, in vervolg op de succesvolle bijeenkomsten in 2017 en 2018, op 20 september 2019 een landelijke conferentie georganiseerd over verdergaande samenwerking of integratie van speciaal en regulier onderwijs. Deze conferentie is bedoeld voor het primair én het voortgezet onderwijs.

In de bijlage lees je meer hierover.
Datum en tijd: vrijdag 20 september 2019 van 10.30 - 15.30 uur
Locatie: Muntgebouw, Leidseweg 90, Utrecht
Kosten: € 50,- incl. btw.
Meer informatie: Marlies Peters, Steunpunt Passend Onderwijs, of bel 06-139 65 059
Aanmelden

Landelijke conferentie 20 september.pdf