Nieuws Algemeen

Tel mee met Taal 2019 - subsidie laagtaalvaardige ouders

Via Tel mee met Taal is er subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Er zijn al meerdere subsidierondes geweest en ook in 2019 kan er weer subsidie worden aangevraagd. Aanvragen kan van 1 juni 2019 tot en met 30 september 2019.

Scholen
Scholen, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie aanvragen voor laagtaalvaardige ouders. Het kan daarbij gaan om een taaltraject voor ouders, het verbeteren van hun digitale vaardigheden, maar ook om activiteiten gericht op betere communicatie met een instelling, beter leren (voor)lezen, training om gesprekken met leraren of zorgverleners  te voeren, hulp bij het maken van huiswerk met de kinderen, of activiteiten gericht op het stimuleren van een educatief thuismilieu. De subsidie kan gebruikt worden voor ouders met Nederlands als eerste taal (NT1-ers) en ouders met Nederlands als tweede taal (NT2-ers). Ook als je al eerder subsidie hebt ontvangen van Tel mee met Taal kan je deze ronde opnieuw subsidie aanvragen.
 
Andere partijen
Naast scholen e.d. kunnen ook werkgevers en samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Meer informatie hierover vind je op www.telmeemettaal.nl/subsidie.

Ouders met taalniveau ónder 2F
De subsidie kan gebruikt worden voor ouders met een taalniveau ónder 2F (in voorgaande subsidierondes was dit tot en met niveau 2F). Deze taaleis geldt ook bij aanvragen voor het verbeteren van digitale vaardigheden of rekenvaardigheden. Het taalniveau zal dus altijd in beeld gebracht moeten worden. Meer informatie over de taalniveaus vind je op www.basismeters.nl. Bij vragen hierover kan je contact opnemen met DUS-I.

Lees hier het volledige bericht van Tel mee met taal.
De volledige subsidieregeling Tel mee met Taal 2019 staat op wetten.overheid.nl.