Nieuws Onderwijs en Zorg

NSGK Samen naar School

In Nederland is het onderwijs voor kinderen met én zonder handicap gescheiden. Terwijl andere kinderen elkaar ontmoeten op de school in de buurt, volgen kinderen met een handicap onderwijs samen met andere gehandicapte kinderen. Hierdoor komen kinderen met en zonder handicap elkaar niet tegen en leren ze niet hoe leuk het kan zijn om met elkaar samen te leven. Met het project Samen naar School brengt NSGK hier verandering in.

Een Samen naar School klas is een klas voor kinderen met een (meervoudige) beperking binnen een gewone school. Waar mogelijk doen de kinderen gewoon mee met de andere leerlingen, tijdens het kringgesprek, de muziekles, gym of het speelkwartier. En als het niet mogelijk is krijgen ze zorg, ondersteuning in hun eigen aangepaste klaslokaal.

Steeds meer klassen
Met Samen naar School zorg NSGK ervoor dat er nog veel meer van deze mooie klassen komen, onder meer met financiële en praktische steun bij de opstart van nieuwe klassen. En met succes: inmiddels zijn er al zo'n 25 Samen naar School klassen verspreid over Nederland. Zodat steeds meer kinderen met een ernstig meervoudige handicap naar school kunnen in hun eigen buurt, samen met hun broertjes, zusjes en buurtgenootjes.

Wilt u zelf een Samen naar School klas starten, of wilt u meer informatie over het project? Neemt u dan contact op met projectleider Joke Visser.
Of kijk hier voor meer informatie.