Nieuws Algemeen

Nice to know - week 24

Leer woordjes met WRTS.nl
Op WRTS.nl kunnen leerlingen allerlei woordjes in allerlei talen leren. Omdat leerlingen op eigen tempo en manier kan leren, de uitspraak van de woorden kan horen en hulp kan krijgen bij het plannen van oefenen, is woordjes leren via WRTS sneller en efficiënter. Ook zijn leerlingen verzekerd van 100% correcte woordenlijsten, aangezien er officiële lijsten van uitgevers worden gebruikt.

Basisopleiding Zorgcoördinator
Met de invoering van Passend onderwijs is de rol en positie van de zorgcoördinator relevanter dan ooit. Hoe krijgt u als zorgcoördinator écht positie om bruggen te slaan tussen beleid en werkvloer? Hoe geeft u vorm aan de ondersteuning van leerlingen, mentoren en docenten? Ook ontwikkelen scholen zich steeds meer tot ketenpartners. Wat betekent dit voor uw rol?
KPC Groep biedt ondersteuning met een speciaal opleidingsprogramma. De basisopleiding voor zorgcoördinatoren in het voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs richt zich op de vijf kerntaken van de zorgcoördinator:

  • Het aansturen van de leerling- en docentbegeleiding in het ondersteuningsteam.
  • Het adviseren en coachen van mentoren en docenten.
  • Afstemming met ouders en afstemming met externe partners in het SWV en in de jeugdhulp.
  • Het adviseren van het management m.b.t. passend onderwijs en het zorgbeleid in school en het leveren van een bijdrage aan het uitzetten en evalueren van dit beleid.
  • Het systematisch evalueren van de kwaliteit van de leerlingenzorg in school en het ondernemen van acties om de kwaliteit te versterken.

In de zesdaagse basisopleiding maken de deelnemers uitgebreid kennis met diverse facetten in het werk van een zorgcoördinator. Verschillende trainers zorgen ieder door hun eigen expertise voor een afwisselende en gedegen opleiding tot zorgcoördinator. Klik hier voor meer info.

Het is niet stoer, de gevolgen van kindermishandeling voor jongens en mannen
Kindermishandeling is een individueel én een maatschappelijk probleem. Als de slachtoffers jongens of mannen zijn, is er vaak weinig aandacht voor hun problemen. Hun kwetsbaarheid wordt gemakkelijk weggewuifd. Mannen moeten stoer zijn en handelend optreden, zo is het gangbare beeld. Maar wat als je een jongen bent en door een volwassene mishandeld of misbruikt wordt?
Klik hier voor meer info over dit boek.

'Nodig leerlingen uit tot nuance, luisteren en denken'
“Polarisatie in de samenleving is een veelbesproken onderwerp. Sociale media dragen bij aan die polarisatie.” Dat zegt Bart Brandsma, auteur van het boek ‘Polarisatie, inzicht in de dynamiek van wij-zij denken’. Hoe kan het onderwijs omgaan met polarisatie online en in de klas?
Lees hier het interview met sociaal en politiek filisoof Bart Brandsma.

Landelijk IBP-congres
Goed en bewust omgaan met informatiebeveiliging en privacy (IBP) op school is belangrijk. Maar hoe kunnen scholen dit goed regelen? Op woensdag 9 oktober staat IBP centraal op het Landelijk Congres IBP, georganiseerd door Kennisnet in samenwerking met PO-Raad en VO-raad. Alle actuele ontwikkelingen over IBP komen aan bod en deelnemers krijgen praktische handvatten om direct te kunnen starten.
Klik hier voor meer informatie over het IBP-congres.