Nieuws Passend Onderwijs

Verificatieonderzoeken: toezicht op uitvoering van het beleid in scholen

Bij het toezicht op uw samenwerkingsverband bekijkt de Onderwijsinspectie ook of aangesloten scholen het beleid van uw samenwerkingsverband in de praktijk uitvoeren. Dit doet zij door middel van verificatieonderzoeken. Op schoolniveau gaat men na of scholen de afspraken in het ondersteuningsplan volgen. Met een aantal aangesloten scholen gaat de inspectie aan de hand van leerlingdossiers en een vragenlijst in gesprek over leerlingen met extra ondersteuning. Raadpleeg voor meer informatie de pagina Inhoud en werkwijze vierjaarlijks onderzoek besturen samenwerkingsverbanden.