Nieuws Passend Onderwijs

Enquête AOb: Leraren kampen met grote problemen door passend onderwijs

Leraren in het reguliere en het speciaal onderwijs hebben grote problemen met de hulp aan leerlingen met psychische en lichamelijke aandoeningen. Per klas zijn er drie leerlingen die geen extra ondersteuning krijgen, terwijl dat wel nodig is. Voor leraren zijn er veel onduidelijkheden over het zogenoemde passend onderwijs, de werkdruk is toegenomen en leraren kunnen de nodige ondersteuning niet geven.

Dit blijkt uit een enquête die onderwijsvakbond AOb heeft gehouden onder ruim 5000 leraren in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs.

Enkele conclusies uit de AOb-enquête:

Docenten hebben:

  • te weinig tijd voor extra ondersteuning (86 procent)
  • te weinig tijd voor andere leerlingen (75 procent)
  • niet de juiste expertise voor extra ondersteuning (45 procent)
  • te weinig helderheid of leerling extra steun kan krijgen (35 procent)
  • te maken met hogere werkdruk (99 procent)
  • problemen met het overplaatsen naar speciaal onderwijs (65 procent)
  • andere taken laten liggen, omdat passend onderwijs te veel tijd in beslag neemt (77 procent)
  • te maken met onduidelijkheid op school over wie aanspraak kan maken op passend onderwijs (35 procent)

En onderwijsondersteuners hebben:

  • onvoldoende tijd voor aparte begeleiding (73 procent)
  • te weinig tijd voor het ontlasten van de leraar (75 procent)

Lees hier het bericht op de website van de Algemene Onderwijsbond AOb.