Nieuws Passend Onderwijs

LECSO brengt z'n zienswijze onder aandacht vaste kamercommissie OCW

Woensdag 26 juni debateerde de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de 'Voortgang en evaluatie passend onderwijs'. Voorafgaand aan dit overleg heeft LECSO de commissie enkele belangrijke aandachtspunten meegegeven.

Onze drie belangrijkste aandachtspunten zijn

  • Verevening in combinatie met de decentralisatie van de jeugdzorg
  • Onderwijs en Zorg voor ernstig meervoudig beperkte (EMB) kinderen
  • Aanpassen lesmateriaal voor leerlingen met dyslexie 


In de bijlage vind je de brief die LECSO samen met het SBOwerkverband heeft verstuurd.

De stukken die de minister hiervoor naar de kamer heeft gestuurd zijn hier te downloaden.
Uiteraard volgen wij het overleg van de vaste kamercommissie en brengen wij onze leden op de hoogte van de verdere ontwikkelingen aangaande passend onderwijs.

2019-0019 brf. LECSO SBO tbv AO.pdf