Nieuws Algemeen

Nice to know week 26

Bij LECSO krijgen we wekelijks veel berichten binnen. De belangrijkste zetten we op onze website en komen in de maandelijkse nieuwsbrief. Daarnaast krijgen we ook veel mails en aankondigingen van bijeenkomsten die net niet passen of die commercieel zijn en die we daarom niet als bericht plaatsen. Vaak gaat het wel over zaken die de moeite van het lezen waard zijn. Deze berichten verzamelen we regelmatig in de rubriek Nice to know.

Alfabet portretten
In Alfabetportretten maak je kennis met de prachtige leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs. Zesentwintig portretten waarbij één of meerdere leerlingen centraal staan. Soms humoristisch, soms realistisch, soms verdrietig, maar eigenlijk gewoon zoals het er in het vso aan toe gaat. De portretten geven een inkijkje in het schoolleven van pubers met diverse aandoeningen, ziektebeelden, beperkingen en andere problematiek.
Ada Visser is geboren in Amsterdam, 1960. Na het vwo in Zaandam heeft zij haar tweedegraads bevoegdheid gezondheidskunde en Engels behaald aan de lerarenopleiding te Utrecht. Daarna volgde een specialisatie ‘Onderwijs aan kinderen met leer- en gedragsmoeilijkheden’.
Inmiddels werkt zij ruim 30 jaar in het voortgezet speciaal onderwijs. Zij werkte op verschillende vso scholen en vervulde daarbij verschillende functies: vakdocent, mentor, examensecretaris en teamleider. Zij heeft veel speciale leerlingen aan zich voorbij zien trekken en samen met hen en haar collega’s veel meegemaakt. Deze speciale doelgroep vormde de inspiratie voor de Alfabetportretten.
Bestel het boek Alfaportretten.

Genomineerden Pier de Boer-prijs SPZ
We leven in een tijd van apps, robots en slimme apparaten. Deze kunnen het leven van mensen met een verstandelijke beperking makkelijker maken. SPZ vindt het belangrijk dat er nieuwe technologieën komen waar mensen echt iets aan hebben. Daarom reikt SPZ in 2019 de Pier de Boer-prijs uit aan het beste initiatief dat technologische innovatie inzet met en voor mensen met een verstandelijke beperking. De beoordelingscommissie van de Pier de Boer-prijs heeft onlangs de drie initiatieven bekend gemaakt die zijn genomineerd voor de Pier de Boer-prijs 2019. Wie van de genomineerden uiteindelijk de prijs wint, wordt bekend gemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst in ’t Lichtpunt in Huis ter Heide op 26 september 2019.
Genomineerden

  • KIT, Knappe Instructie bij Tandenpoetsen van Abrona, maakt tandenpoetsen leuk en gemakkelijk
  • MediaJungle van ASVZ, een bordspel in combinatie met een (web)applicatie.
  • VraagApp van LFB en 3 Times Impact, een online tool waar vrijwilligers antwoorden geven op alledaagse vragen.

Nederlands Autisme Register Samen werken aan meer kennis over autisme
In Nederland hebben naar schatting 190.000 mensen een autismespectrumstoornis (ASS). We weten nog te weinig over de levensloop van mensen met autisme om hen optimaal te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling. Om deze reden is het Nederlands Autisme Register (NAR) opgericht, met als doel om de levensloop van kinderen, adolescenten en volwassenen met autisme (en een verstandelijke beperking) voor langere tijd te volgen via online vragenlijsten. Daarnaast wil het NAR in samenwerking met de NVA opkomen voor de belangen van mensen met autisme - in al hun diversiteit. Meer informatie vindt u op deze website.
Iedere persoon is uniek, dus ook iedere persoon met autisme. Heeft u zelf autisme of een gezinslid met autisme? Deel uw unieke levenservaring met autisme via het Nederlands Autisme Register (NAR) en werk zo samen met wetenschappers aan een beter leven voor mensen met autisme, in al hun diversiteit. Meld je hier aan.

Residentieel Vakmanschap Uitgelicht 

Handboek voor methodisch handelen met Het Waaiermodel©

Het liefst zouden we alle jongeren met ontwikkelingsproblematiek en hun families verder helpen met ambulante zorg. Toch is een residentiële schakel in het behandeltraject soms onvermijdelijk. De groep jongeren die gebaat is bij een (tijdelijke) uithuisplaatsing heeft behoefte aan extra structuur en toezicht, maar ook aan liefdevolle zorg en bescherming. Soms kan deze thuis niet (meer) geboden worden, en soms is de ontwikkelingsproblematiek zo heftig dat het ouderlijke systeem ‘op’ is geraakt. Zonder een residentieel hulpaanbod komt deze groep jeugdigen letterlijk en figuurlijk in de kou te staan.
Op basis van jarenlange klinische ervaring is Het Waaiermodel© ontwikkeld. Dit model inspireert, structureert en geeft richting aan het residentiële handelen. Het boek start met een theoretische onderbouwing van Het Waaiermodel, waarna er verschillende praktische vraagstukken worden uitgewerkt. Drie vragen die hierbij centraal staan zijn: Wat doe je en waarom?, Wanneer doe je wat en met welk doel? en Hoe doe je dat dan en met welke middelen? Hiermee krijgt de professional in het residentiële werkveld praktische handvatten voor methodisch handelen aangereikt.

Training Dyslexiecoach
In het najaar start KPC Groep de training Dyslexiecoach. In deze training leert u belangenbehartiger te zijn van de dyslectische leerling, een begeleidingsplan op te stellen en uit te voeren voor een leerling en collega-leerkrachten te adviseren over dyslexie. U maakt de dyslexiecoach zichtbaar in uw organisatie door de afspraken rondom dyslexie vast te leggen in een beleidsplan/schoolprotocol. Deze training is gevalideerd bij Registerleraar voor 43 RU.

Meer informatie.

Meer doen met vroege behandeltrajecten
Naar schatting kampt circa 3% van alle 0 tot 7 jarigen met (mogelijk) meervoudige ontwikkelings- of gedragsproblematiek. Een combinatie komt ook veelvuldig voor. Integrale Vroeghulp biedt concrete handvatten om deze kinderen al vanaf jonge leeftijd adequaat te begeleiden. Helaas wordt in de praktijk de meerwaarde van een vroeg behandeltraject nog te weinig benut.
In samenwerking met Vakblad VROEG schreef NCJ-adviseur Lieke van der Meulen het artikel ‘Meer doen met vroege behandeltrajecten’.

Trots, voor primair en speciaal onderwijs
Heb jij 'm al op jullie teamtafel zien liggen? PO Actueel heeft een wat ons betreft waardige opvolger gekregen: trots! Vol trotse verhalen uit jullie praktijk; eerlijke en leuke verhalen rechtstreeks vanuit de scholen. Ook kom je meer te weten over onze nieuwste ontwikkelingen. Via cito.nl/trots lees je het magazine digitaal en vind je nog meer achtergrondinformatie bij de artikelen.