Nieuws Onderwijskwaliteit

Meet-up doelgroepenmodel voor cluster 4

LECSO organiseert op 23 september 2019 een meet-up rond het doelgroepenmodel voor cluster 4 geïnteresseerden die zich onvoldoende lijken te herkennen in de taal van de leeswijzers.
Op de bijeenkomst wordt geïnventariseerd wat er wordt gemist en zal iemand van HUB Noord-Brabant toelichten hoe ze zelf het model gebruiken bij cluster 4 leerlingen.

Locatie: kantoor LECSO, Aïdadreef 4 in Utrecht
Aanmelden: klik hier.

Verder wil de stuurgroep LVS/LAS laten weten dat ze

  • voorlopig als stuurgroep de ontwikkelingen blijft volgen en stimuleren.
  • blijft communiceren vanuit LECSO.
  • op zoek is naar een bestuurder die interesse heeft om aan te sluiten. Geïnteresseerden kunnen mailen naar info@lecso.nl