Nieuws Algemeen

Afscheid Corine van Helvoirt

En dan is het toch gewoon 26 juni …
de dag waarop ik afscheid neem van LECSO.

Beste colllega’s en andere lezers,
Na bijna 12 jaar, samen met het LECSO-team als landelijk vertegenwoordiger van het (voortgezet) speciaal onderwijs  te hebben gewerkt, ga ik nu verder in een andere rol. Nog steeds in het speciaal onderwijs. Het zit inmiddels in mijn DNA! Zoals ik dat ook herken bij veel van mijn collega’s. Met hart en ziel voor de doelgroep. Ik heb het met veel plezier gedaan.

Twijfel
Daarbij sloeg weleens de twijfel toe: hadden we wel voldoende impact binnen het ingewikkelde en dynamische veld waarin we ons bevinden. Misschien is het toeval maar op de dag van mijn afscheid vond er weer een algemeen overleg plaats in de kamer over de voortgang van passend onderwijs, een stelselwijziging die vooral voor het speciaal onderwijs een enorme impact heeft.

Eerlijk gezegd merk ik, nu ik weer meer midden in het werkveld sta, dat de gevolgen voor onze besturen en scholen nog veel groter zijn dan ik me eerder, meer op afstand, heb gerealiseerd. Ons werkveld is complex en kent inmiddels zeer vele partners die, mede door de decentralisaties (we hebben met alle vier van doen) allemaal verschillende vragen aan ons stellen. Dat vraagt veel tijd, aandacht, inspanning en geregeld ook frustratie.

Het best-passende onderwijs
De belangrijkste vraag daarbij is m.i. of dit alles bijdraagt aan de bedoeling die we met elkaar hebben: kinderen en jongeren het best-passende onderwijs bieden. Ik hoop dat die vraag centraal zal staan bij de evaluatie van passend onderwijs en dat dat ertoe zal leiden dat de focus daadwerkelijk komt liggen op preventie en het voorkomen van uitval uit het regulier onderwijs.  Laten we alle activiteiten van de samenwerkingsverbanden daarop richten en de rest niet meer doen in het vertrouwen dat we alleen dan de bedoeling samen waar kunnen maken!

Ik geef het stokje nu over. LECSO blijft nodig: als onderlinge waarborgmaatschappij van het speciaal onderwijs maar zeker ook in samenwerking met de hele onderwijs- (en zorg-)sector: we zijn immers gezamenlijk verantwoordelijk voor alle leerlingen!.

Ik dank eenieder voor de samenwerking van de afgelopen jaren.  
We blijven collega’s en ik hoop dus velen van u nog regelmatig te ontmoeten.    

Hartelijke groet,
Corine van Helvoirt.