Nieuws Passend Onderwijs

Technische briefing NRO over passend onderwijs

Op donderdag 20 juni 2019 gaf het NRO samen met een drietal onderzoekers een technische briefing over de tussentijdse resultaten van het Evaluatieprogramma Passend Onderwijs aan de commissie Onderwijs van de Tweede Kamer. Een technische briefing is een inhoudelijke presentatie, waarbij de Kamerleden ook vragen kunnen (en zullen) stellen over passend onderwijs.

In augustus 2014 werd de Wet passend onderwijs van kracht. Een veelomvattend beleid dat direct of indirect het iedereen raakt die te maken heeft met het primair, voortgezet, speciaal of middelbaar beroepsonderwijs. Om te onderzoeken welke impact het beleid heeft, op wie en waarom, werd het Evaluatieprogramma Passend Onderwijs opgezet. Het gehele onderzoeksprogramma wordt vervroegd opgeleverd in juni 2020, dan zal de eindbalans worden opgemaakt.

Bekijk hier deze briefing terug.

De volgende publicaties kwamen aan bod: Stand van Zaken Evaluatie Passend Onderwijs deel 5
Het vijfde deel spitst zich toe op het primair – en voortgezet onderwijs. Voor het middelbaar beroepsonderwijs verscheen vorig jaar een tussenstand en wordt begin 2020 een eindbalans opgemaakt. In dit rapport staan vragen en veronderstellingen centraal die een prominente rol spelen in het publieke debat. Blijven meer leerlingen in het reguliere onderwijs sinds passend onderwijs? Zijn er minder thuiszitters? Zijn er minder hindernissen om toegang te krijgen tot ondersteuning? Worden leraren voldoende ondersteund? En hoe zit het met de bureaucratie? Hoe wordt het geld voor passend onderwijs verdeeld, en hoe worden die middelen binnen scholen besteed? Deze rapportage beschrijft het overkoepelende, algehele beeld.