Nieuws Onderwijs en Zorg

Save the date: 31 okt 2019 Conferentie Onderwijs-Jeugd

Op 31 oktober 2019 vindt de conferentie Onderwijs – Jeugd plaats met als thema: Samen ontwikkelkansen voor kinderen creëren! 

Ieder kind heeft recht op ontwikkeling, recht op onderwijs en recht op kansen. Wanneer ouders, kinderen, onderwijs- en jeugdprofessionals de handen ineen slaan ontstaan er ontwikkelkansen voor kinderen! Dankzij deze samenwerking kan er niet alleen snel worden ingegrepen als er problemen zijn bij kinderen of gezinnen, maar worden er vooral problemen voorkomen door het vroegtijdig samen optrekken in hulp en ondersteuning.

Elkaar leren kennen
‘Zet leerkracht en jeugdhulpprofessional zij aan zij’, zo luidt de kernboodschap in het
rapport ‘Mét andere ogen’ van René Peeters. Om goed te kunnen samenwerken is het van belang om elkaar goed te kennen. Alleen zo kan inhoud gegeven worden aan daadwerkelijk interprofessioneel samenwerken. En daar draait het om tijdens de conferentie onderwijs – jeugd op donderdag 31 oktober 2019 bij Van der Valk Veenendaal.

Leer van de pareltjes
Kom ook, en doe inspiratie op van scholen en gemeenten die een mooie samenwerking tot stand hebben gebracht. Zowel in de uitvoering als in het beleid. Leer van de pareltjes van nauwe samenwerking tussen onderwijs en jeugdpartners. Ontmoet elkaar en wissel kennis en ervaringen uit, want samen werken wij aan het creëren van kansen voor kinderen.

Praktische informatie
Wanneer: Donderdag 31 oktober 2019
Tijd: 9.30 uur – 16.45 uur met aansluitend borrel en gelegenheid om op eigen kosten deel te nemen aan een diner

Waar: Van der Valk, Veenendaal
Voor wie: 
Jeugdzorg, leerplicht, beleidsambtenaren jeugd en onderwijs van gemeenten,
 school- en teamleiders, schoolbestuurders, leidinggevenden en medewerkers van swv’s
Kosten: 125 euro per persoon

Meer informatie volgt.