Nieuws Onderwijs en Zorg

Landelijke werkbijeenkomst ZMOLK-LVB 10 oktober 2019

Op 10 oktober 2019 is er een landelijke werkbijeenkomst zmolk/lvb. De werkbijeenkomst is voor collega’s die gezamenlijk bezig zijn met het opzetten van onderwijs-zorgarrangementen voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met ernstige gedrags- en/of psychiatrische problematiek. Om een van de spildoelgroepen binnen passend onderwijs een stap verder te helpen in hun ontwikkeling.

Prof. dr. Xavier Moonen bijzonder hoogleraar kennisontwikkeling LVB aan de Universiteit van Amsterdam, bijzonder lector inclusie van mensen met verstandelijke beperkingen aan de Zuyd Hogeschool Heerlen zal op donderdag 10 oktober 2019 ook aanwezig zijn. Hij wil de deelnemers graag de volgende vraag voorleggen

Hoe kun je eigenaarschap over en zelfvertrouwen in het eigen leren bij leerlingen vergroten? Nou, door samen met ze een vraag of probleem die ze hebben te onderzoeken.  Onderzoek bij jong volwassenen laat namelijk zien dat een dergelijke aanpak competenties zoals samenwerkingsvaardigheden en zelfvertrouwen vergroot. Het draagt bij aan autonomie van leerlingen en daarmee aan hun gevoel van eigenaarschap. Deze vaardigheden zijn heel belangrijk om in het volwassen leven te kunnen slagen. 

Moonen neemt ons op 10 oktober mee in de wijze waarop hij en zijn studenten samen met leerlingen een onderzoeksvraag oppakken. Hij gaat met ons in gesprek hoe je elementen van een dergelijke onderzoekende aanpak kunt vertalen naar en inbedden in de dagelijkse onderwijspraktijk.

Datum en tijd: 10 oktober 2019 van 9.30-12.30 uur
Locatie: NDC De Hommel, Kennedylaan 9, Utrecht
Aanmelden kan hier.

Uitnodiging_landelijke_werkbijeenkomst_OZA_LVB_10_Okt_2019_pdf.pdf

Programma ZMOLK-bijeenkomst 10 okt 2019.pdf