Nieuws Passend Onderwijs

Masterclass passend onderwijs: bestuurlijke samenwerking in een complex netwerk

Op 24 september 2019 organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs een masterclass over bestuurlijke samenwerking in een complex netwerk. De masterclass is bedoeld voor schoolbestuurders (regulier en speciaal onderwijs) die zich moeten manoeuvreren in het complexe speelveld van passend onderwijs.

Deze bijeenkomst maakt onderdeel uit van het Leertraject Externe beïnvloeding: meer grip op lokaal overheidsbeleid.
Klik hier
voor meer informatie over dit leertraject.

De masterclass wordt ingeleid door dr. Pieterjan van Delden, die gepromoveerd is op het onderwerp samenwerkingsverbanden. De theorie uit de inleiding wordt gekoppeld aan de persoonlijke leervragen die vooraf zijn ingediend. Onder begeleiding van Pieterjan gaan we gezamenlijk  op zoek naar antwoorden en krijgt u praktische tools en tips aangereikt om de samenwerking een impuls te geven.

Onderwerpen
Tijdens de masterclass komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Verschillende vormen van samenwerkingsverbanden
  • Netwerksturing en samenwerking
  • Omgaan met tegengestelde belangen
  • Rolopvatting

Ervaringen

Enkele reacties van deelnemers aan een eerder masterclass onder leiding van Pieterjan van Delden:
“Voor mij zijn deze bijeenkomsten van het Steunpunt Passend Onderwijs een soort scholingstraject als directeur van een samenwerkingsverband. Het is heel prettig om iemand te horen die er echt diepe studie van heeft gemaakt; dit gaat veel verder dan een workshop, omdat de casuïstiek aan een theoretisch model wordt gekoppeld. Dat past goed bij mijn eigen leerstijl: de verbinding van de praktijk aan de theorie.”

“Heel leerzaam, wat zit er toch veel achter de systemen waar je zelf midden in zit. Ik kom uit de praktijk, ben geen bestuurder, die wereld is nieuw voor mij. Dit helpt mij heel erg om het systeem beter te begrijpen. En dat mijn casus vanmiddag behandeld is, geeft het natuurlijk nog iets extra’s. Het inspireert om door te gaan.”

Praktische informatie

Datum en tijd:  24 september 2019 van 10.00 – 13.00 uur.
Voor wie: schoolbestuurders po en vo (regulier en speciaal onderwijs), beleidsadviseurs van scholen en leidinggevenden samenwerkingsverbanden
Locatie: VO-raad, Aidadreef 4 Utrecht, naast station Utrecht Overvecht
Kosten: De kosten bedragen 50,00 euro (incl. BTW) per persoon.
Aanmelden via dit formulier

Meer informatie en indienen van casussen en leervragen projectleider Mike Jolink via steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl