Nieuws Algemeen

'Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo' uitgesteld

Het ministerie van OCW heeft besloten om het gedeelte van de wetgeving dat als basis dient voor de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo (VVA) - dat oorspronkelijk per 1 september a.s. in werking zou treden - uit te stellen. Dit omdat een onderdeel van dit ict-systeem vertraging heeft opgelopen. Hiermee wordt ook de inwerktreding van de VVA zelf uitgesteld.

In de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’ is een landelijke aanmelddatum voor het mbo van 1 april opgenomen. Doel is om leerlingen zo te stimuleren vroegtijdig na te denken over hun studiekeuze en ook sneller te kunnen inspelen op mogelijke schooluitval. Met de wet zijn vo- en vavo-scholen verplicht om jaarlijks voor 1 april richting mbo en gemeenten aan te geven welke leerlingen naar verwachting een mbo-opleiding gaan volgen. De mbo-instellingen moeten de daadwerkelijke aanmeldingen na 1 april gaan melden aan de vo-school en in sommige gevallen de gemeente. Momenteel wordt gewerkt aan een ict-systeem waarmee deze gegevens geautomatiseerd kunnen worden uitgewisseld: de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo (VVA).

De voorziening bestaat uit drie koppelpunten: het vo-koppelpunt, het mbo-koppelpunt en het gemeentelijk koppelpunt. Inmiddels is duidelijk dat het gemeentelijk koppelpunt – dat gerealiseerd wordt door de VNG – vertraging heeft opgelopen, en naar verwachting pas begin 2020 gereed is. OCW heeft daarop geoordeeld dat de wetgeving, die als basis voor de VVA dient, niet per 1 september 2019 in werking kan treden.

De VO-raad heeft schoolbesturen (via Kennisnet) gevraagd actie te ondernemen zodat uw onderwijsorganisatie op tijd aangesloten zou zijn op het koppelpunt-vo. Technisch zijn wij en u gereed gegevens uit te wisselen met de andere partijen in de keten. Zolang de wettelijke grondslag hiervoor ontbreekt, is gegevensuitwisseling echter nog niet mogelijk.

Leveranciers in het vo en het vso, Kennisnet en schoolbesturen hebben hard gewerkt om de afgesproken datum te halen. De VO-raad waardeert dit zeer en betreurt dan ook de ontstane vertraging en consequenties.

Het is nog niet duidelijk hoe lang het uitstel zal duren. Zodra meer bekend is, zal de VO-raad u hierover informeren. Bij vragen kunt u contact opnemen met Jeffrey Hietbrink, beleidsadviseur privacy & informatiemanagement, via jeffreyhietbrink@vo-raad.nl.