Nieuws Algemeen

Theo Winnubst overleden

Tijdens de zomervakantie bereikte ons het trieste bericht dat Theo Winnubst op 18 juli jl. op 72-jarige leeftijd is overleden. Niet iedereen zal hem kennen, maar Theo is vanuit zijn KPC-rol lange tijd betrokken geweest bij de ontwikkelingen van met name de Vereniging van Mytyl- en Tyltylscholen (VMT).

In die jaren dacht en werkte hij actief mee om de krachten binnen het mytyl- en tyltylonderwijs met elkaar te verbinden om zo tot een krachtige vereniging te kunnen komen. Daarmee heeft hij samen met anderen de basis gelegd voor wat nu LECSO is. We zijn hem daar dankbaar voor en wensen zijn familie en naasten veel sterkte met het leren wennen aan dit verlies.

Wim Ludeke, voorzitter LECSO

Winnubst RB.pdf