Nieuws Arbeidstoeleiding

Project Baanbrekers gestart: creëer een nieuwe baan die ertoe doet

,,We hebben in Nederland 2,1 miljoen mensen met een arbeidsbeperking. We kennen allemaal wel iemand die tot die doelgroep behoort. Die kunnen we niet langs de kant laten staan.'' Staatssecretaris Tamara van Ark vertelt tijdens de startbijeenkomst van het project Baanbrekers wat haar motivatie is om zich sterk te maken voor de banenafspraak. Met het project Baanbrekers bieden de PO-Raad en VO-raad scholen extra ondersteuning om meer mensen met een arbeidsbeperking aan een baan in het onderwijs te helpen.

De VO-raad en PO-Raad geven op 8 juli 2019 samen met de ministeries van OC&W en Sociale Zaken en Werkgelegenheid het startschot voor het project Baanbrekers. Dat gebeurt op de Melanchthon Business School in Bleijswijk. Het bestuur waaronder het Melanchthon valt was één van de eersten die zich heeft aangemeld voor het project Baanbrekers. Henk Post, bestuursvoorzitter CVO: ,,De banenafspraak staat op onze agenda. We willen kinderen écht de kans geven op een duurzame toekomst.''

Ook Tijs van der Wielen, bestuurslid Auris met scholen in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, wil graag aan de slag. Van der Wielen: ,,De scholen zijn in de waan van de dag met allerlei dingen bezig. Die hebben hulp nodig om duurzame banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren.'' Die ondersteuning geeft het schoolbestuur, maar vanuit het project Baanbrekers krijgt het schoolbestuur weer extra hulp om de oplossingen voor alle praktische knelpunten en problemen te vinden.

Lees meer over de start van Baanbrekers.
Meer weten over Baanbrekers? Kijk op de website.