Nieuws Algemeen

Uitvoering bovenwettelijke regelingen

Elk schoolbestuur is sinds 1 januari 2019 zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de bovenwettelijke regelingen. (zie dit bericht). Om schoolbesturen hierbij te ondersteunen, heeft de PO-Raad een raamcontract met WWplus afgesloten. 

Schoolbesturen kunnen de uitvoering van de bovenwettelijke regelingen zelf organiseren. Ze moeten dan zelf contracten afsluiten met UWV en DUO en zelf een uitvoerder zoeken. Dat kan, maar is een hele last voor de organisatie. De PO-Raad adviseert schoolbesturen daarom om gebruik te maken van het raamcontract.

De informatie over dit raamcontract en de uitvoering van de bovenwettelijke regelingen is voor de zomer naar alle schoolbesturen verzonden. Voor de zekerheid is de informatie met de mandaat- en volmachtverklaring en de verwerkersovereenkomst met WWplus zowel per mail als (fysieke) post gestuurd. Als je niets hebt ontvangen, kun je contact opnemen met de Helpdesk van de PO-Raad.