Nieuws Onderwijs en Zorg

Van inspiratie naar creatie - zorg en onderwijs voor emb-kinderen

Onder het motto 'Zorg en onderwijs voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking. Dat organiseren we samen!' houden LECSO, het NJI, VGN en VNG op maandag 23 september een oplossingenlab met als titel: Van inspiratie naar creatie.

Datum: maandag 23 september 2019
Tijd en plaats: 13.00-17.00 uur Zalencentrum NDC Den Hommel

Werk je in de verbinding tussen onderwijs en zorg voor of met kinderen met een ernstige meervoudige beperking? Wil je van andere regio’s leren en ben je bereid om op een creatieve manier oplossingen te zoeken, samen met jouw partners uit de regio?  
Als je vanuit een gezamenlijke ambitie een passend onderwijs-zorg aanbod wilt ontwikkelen, kom dan – samen met jouw partners - naar de derde bijeenkomst van het OplossingenLab. Op 23 september laten we ons inspireren door collega’s uit het land en zet je dit om naar een concrete werkagenda voor uw regio.Naar creatie van een gezamenlijk plan

Na de eerdere OplossingenLabs is er volop beweging gaande. In OplossingenLab 3 benutten we de kennis en ervaring van een aantal regio’s waar gewerkt wordt met een minimale afgifte van vrijstellingen (5a). Doel is om met partners vanuit verschillende invalshoeken gezamenlijk een stap verder te komen. In deze derde editie gaan we verder met vragen als:

  • Hoe geven we ons aanbod vorm zonder dat we kinderen een ontheffing van de leerplicht geven?
  • Wat vraagt dat van de wijze en voorwaarden waarop onderwijs- en zorgprofessionals samenwerken?
  • Hoe komen we tot een gezamenlijk plan voor onze regio?
  • Wat zijn de ontwikkelingen vanuit OCW en VWS met betrekking tot financiering?

Voor wie?
Het OplossingenLab is gericht op partners die betrokken zijn bij de inhoud, organisatie en financiering van zorg in onderwijs of onderwijs in zorg voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking. Deze bijeenkomst is gericht op de samenwerking in de regio. Om voor jouw regio aan de slag te kunnen is het noodzakelijk dat je samen met jouw partners komt. Je kunt ook andere betrokkenen als samenwerkingsverbanden, zorgverzekeraars en -kantoren (CIZ)  uitnodigen. Meld je daarom samen aan! 
Heb je eerdere OplossingLabs gemist? Geen probleem!

Aanmelden en meer informatie
Het volledige programma wordt later bekend gemaakt. Zet de bijeenkomst nu vast in je agenda en meld je aan voor OplossingenLab 3 via deze link.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Wendy Kunst.