Nieuws Algemeen

Het ECK iD: veilig en betrouwbaar gebruik digitale leermiddelen

De opmars van digitale leermiddelen gaat razendsnel. Bij het gebruik ervan wisselen scholen gegevens uit met leveranciers. Leerlingen moeten immers inloggen en hun leerresultaten staan in de app van de methode. Bij die gegevensuitwisseling zijn schoolsystemen en systemen bij leveranciers betrokken: leerling-administratiesystemen (LAS), ELO’s, authenticatie-voorzieningen, methode applicaties, portalen bij uitgevers en distributeurs. Goede afspraken over privacy en informatiebeveiliging houden het gebruik van digitale leermiddelen veilig.

Wat is het ECK iD?
ECK staat voor Educatieve ContentKeten. Het ECK iD kan in schooladministraties en in ketenprocessen voor toegang tot digitaal lesmateriaal voor alle leerlingen in het primair onderwijs gebruik worden.
Het ECK iD is een unieke, bestendige digitale identiteit voor het gebruik van digitaal lesmateriaal. In de educatieve contentketen werken de systemen van scholen en aanbieders van lesmateriaal met elkaar samen. Het ECK iD verbindt gebruikers en licenties van digitaal lesmateriaal met elkaar op basis van zo min mogelijk persoonsgegevens.

Waarom vso-cholen nog even geen ECK iD moeten aanvragen?
Het ECK iD is sinds schooljaar 2018 – 2019 beschikbaar is voor alle leerlingen in het primair onderwijs, dit schooljaar gevolgd het Voortgezet en het Middelbaar Beroepsonderwijs. Het vso valt inhoudelijk onder het vo, maar wordt bekostigd vanuit het po. Dat maakt de positie van (v)so-scholen in de overgang naar het ECK iD een bijzondere. Verreweg de meeste (v)so-scholen gebruiken een po LAS om de bekostiging van hun leerlingen vlekkeloos te laten verlopen. Denk aan: Parnassys, ESIS, DotcomSchool of Edulogic. Voor po LAS’en geldt dat zij wel in staat zijn om een po ECK iD aan te vragen (vermits uw bestuur zich heeft aangemeld bij de Nummervoorziening) maar een vo ECK iD kunnen deze LAS’en (nog) niet aanvragen. Verder loopt er nog een discussie of v)so-scholen een vo ECK iD moeten gaan gebruiken of dat er in de wettelijke regelingen toch ruimte gecreëerd kan worden om met een po ECK iD te mogen werken. En als dat die ruimte er is, moet nog geanalyseerd worden welke keuze het meest handig is voor een v)so-school. Het ECK iD regelt ook de toegang tot digitale leermiddelen en u wilt daarin niet beperkt worden. Of en hoe dat goed kan, zijn we nog aan het uitzoeken.

Dit alles maakt dat we u vooralsnog moeten aanraden om nog niet te gaan werken met het ECK iD. De komende maanden komt er meer duidelijkheid en daarover zullen we u op de hoogte houden. Het is ons aller belang dat de invoering van het ECK iD ook op vso goed verloopt, zo min mogelijk overlast bezorgd en ook daar de digitale onderwijsketen nog veiliger maakt en tot volle tevredenheid blijft werken.

Ten slotte
We hebben geprobeerd u uit te leggen dat het ECK iD eraan komt, dat dit iD het werken met digitale onderwijsmiddelen veiliger maakt. Het ECK iD gaat ook op het vso ingevoerd worden, maar nu nog even niet. Dat is de centrale boodschap van dit bericht. We moeten nog een paar zaken uitzoeken en uitwerken en dan kan het vso ook los. U hoort van ons.