Nieuws Onderwijskwaliteit

(V)so-scholen en Cito maken samen instrument voor Sociaal-Emotionele Ontwikkeling

Cito laat (v)so-scholen graag kennismaken met een nieuwe instrument: Sociaal-Emotionele Ontwikkeling. Hiermee breng je de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen met een IQ vanaf 70 in het (v)so in kaart.

Naar aanleiding van geluiden vanuit (v)so-scholen (voormalig cluster 3 en 4) heeft het Ministerie van OCW aan Cito opdracht gegeven dit (gratis) instrument te ontwikkelen. Samen met scholen en leerkrachten heeft Cito twee digitale vragenlijsten samengesteld: één voor de leerkracht, en één voor de leerling zelf.
In september starten de proefafnames. Om te zorgen dat producten en diensten altijd aansluiten bij de belevingswereld van álle leerlingen en bij het onderwijs van vandaag én morgen nodigt Cito graag docenten uit voor deze afname van de proefversie van SEO IQ>70. Help je mee met jouw school?

Afname proefversie SEO IQ>70 van Cito – doet jouw school mee?
Wil jij, of een collega, een rapportage over de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen in jouw groep? Dan kun je ook meedoen aan de proefafname. Via deze link kun je je aanmelden. Op deze site vind je ook meer informatie over de proefafname.